Cookie- en privacyverklaring

Privacyverklaring

Stichting Thuiszorgwinkels Noord Holland Noord (hierna te noemen Omringwinkel) doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. In deze privacyverklaring staat hoe wij omgaan met de persoonsgegevens van onze bezoekers aan de Omringwinkel en bezoekers van onze webwinkel (www.omringwinkel.nl). In de Cookieverklaring onderaan deze pagina ziet u specifieke informatie over de werking van onze website.

Persoonsgegevens  

Omringwinkel en Omringwebshop verwerkt uw persoonsgegevens, omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. Zo verwerken wij uw naam-, adres-  en woonplaatsgegevens, uw emailadres, IBAN nummer, bestelgegevens en telefoonnummer. Deze gegevens hebben wij nodig om uw bestellingen te bezorgen en contact met u op te kunnen nemen. Als u ons belt, gebruiken wij uw telefoonnummer om de klant- en/of bestelgegevens erbij te zoeken. Hierdoor kunnen wij u sneller van dienst zijn. Bij het aanmaken van een online klantaccount wordt bovendien ook uw gebruikersnaam opgeslagen.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?  

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor onder andere de volgende doelen:

        Het afhandelen van uw betalingen.

        Om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

        Om diensten en producten bij u af te leveren.

        De verwerking van het bestelproces.

        Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn en om invulling te kunnen geven aan onze taken.

        Informeren over relevante aanbiedingen, producten en diensten. En om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.*

* Dit doen wij enkel als u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Wij verwerken uw gegevens alleen in relatie tot het doel waarvoor we de gegevens hebben gevraagd/ontvangen.

Digitale nieuwsbrief en gepersonaliseerde aanbod

  • Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, ontvangt u de e-mailnieuwsbrief met relevante informatie over Omringwinkel diensten, producten en cursussen, evenals die van geselecteerde partners, op basis van uw interessegebieden zoals aangegeven bij uw aanmelding.
  • Indien u hiervoor toestemming heeft gegeven, ontvangt u aanbod en aanbiedingen op basis van uw zoek- en aankoopgedrag. 

De twee bovengenoemde toestemmingen kunt u op ieder moment intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in de betreffende berichten. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn(en), zoals deze ons door wet- en regelgeving worden opgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de Archiefwet.

Delen van uw gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven, die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Omringwinkel blijft te allen tijde verantwoordelijk voor verwerkingen van persoonsgegevens die in opdracht van Omringwinkel plaatsvinden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar fg@omring.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit, ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk na vier weken, op uw verzoek.

Cameratoezicht

Binnen een aantal fysieke Omringwinkels is sprake van cameratoezicht, zoals vastgelegd in het ‘Cameratoezicht reglement’. Cameratoezicht wordt door Omringwinkel gebruikt om medewerkers en bezoekers te beschermen en om de winkelproducten te beschermen tegen diefstal.

Bij de fysieke Omringwinkels waar gebruik wordt gemaakt van cameratoezicht, is bij de ingang een informatiebord geplaatst, waarmee bezoekers, cliënten en medewerkers worden geïnformeerd over het cameratoezicht.

Camerabeelden worden maximaal 7 x 24 uur bewaard en zijn uitsluitend toegankelijk voor daartoe bevoegde en geautoriseerde medewerkers. De kamer waarin de opnameapparatuur zich bevindt is goed beveiligd.

Betrokkenen kunnen Omringwinkel vragen om camerabeelden in te zien. Hiervoor wordt een verzoek ingediend bij de Functionaris Gegevensbescherming (fg@omring.nl). In dit verzoek moet de aanvrager de datum en tijdstip van de opname en de reden voor het verzoek aangeven. De Functionaris Gegevensbescherming zal het verzoek beoordelen. Gezien de beperkte bewaartermijn, kunnen uitsluitend beelden worden ingezien tot 7 dagen terug van de datum van indiening van het verzoek.

Veiligheid en opslag persoonsgegevens

Vanwege de aard en inhoud van onze dienstverlening staat uw privacy voorop en hebben we passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alleen daartoe geautoriseerde medewerkers uw persoonsgegevens verwerken.

Omringwinkel maakt gebruik van up-to-date technische (beveiliging) systematieken en software om verlies of onrechtmatige toegang (bijvoorbeeld hacking, phishing of diefstal) zoveel mogelijk in te perken. Uw persoonsgegevens worden alleen op servers opgeslagen die zich in Nederland bevinden. Er vindt uitdrukkelijk geen data-overdracht plaats buiten Europa.

Mocht er onverhoopt, ondanks alle getroffen technische maatregelen, sprake zijn van een datalek waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, zullen wij u en de Autoriteit Persoonsgegevens zo spoedig mogelijk informeren. Daarbij nemen wij de voorwaarden, die gelden bij een dergelijke melding, onder opgave van de dan bekende, relevante informatie in acht. Tevens zullen wij al die maatregelen nemen om verdere schade of gevolgen, voor zover binnen onze invloed, te voorkomen dan wel te beperken.

Wat doet u als uw privacy is geschonden?
Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Vindt u dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Neem dan contact op met ons via fg@omring.nl. 

Bent u niet tevreden over de afhandeling? Dan kunt u een klacht indienen of bezwaar aantekenen. U schrijft dan een brief aan de Raad van Bestuur, ter attentie van de Functionaris Gegevensbescherming. U geeft aan waar u het niet mee eens bent. U ontvangt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zes weken een brief.

Is volgens u de wet niet zorgvuldig nageleefd en komt u er met de Omringwinkel niet uit? Neemt u dan contact op met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is een onafhankelijke organisatie, die beoordeelt en toeziet op een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Meer informatie leest u op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Vragen?
Voor een volledig beeld van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Wet bescherming persoonsgegevens, de Algemene Verordening

Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet en e-Privacy wetgeving. Heeft u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen over de veilige verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op via fg@omring.nl.

Wijziging privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door Omringwinkel te allen tijde worden gewijzigd, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website zijn gepubliceerd. Wij raden u aan deze privacyverklaring met regelmaat te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent.

Wij hebben onze privacyverklaring op 24 januari 2021 voor het laatst gewijzigd.          

Cookieverklaring

Om de voorkeuren van uw websitebezoek te onthouden en om de website zo goed mogelijk te laten functioneren maken wij gebruik van cookies (dit zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden opgeslagen). Bezoekers worden niet geïdentificeerd m.b.v. cookies.

Onderstaand een overzicht van de cookies die worden gebruikt op de website van Omringwinkel.

Noodzakelijke cookies

Omringwinkel.nl plaatst een aantal functionele (noodzakelijke) cookies. Deze worden gebruikt zodat uw gebruik van de website eenvoudiger wordt. U kunt hierbij denken aan resolutie en lettertype. Deze cookies worden maximaal 1 jaar bewaard.

Door wie geplaatst? Omringwinkel

Met wie gedeeld?

We delen uw informatie niet met derden

Meer weten?

Zie privacyverklaring. 

Statistiek cookies

Google

Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen. Deze kennis wordt gebruikt om de website te verbeteren. Gericht op de privacy van u als websitebezoeker, hebben we het anonimiseren van IPadressen aangezet. Dit betekent dat uw IP-adres niet naar Google Analytics wordt gestuurd en ook niet gebruikt wordt door derden. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Door wie geplaatst? Google.nl

Met wie gedeeld?

Google (Analytics) deelt anonieme data met derden.

Meer weten?

http://www.google.com/policies/privacy/

Bing

Door plaatsing van deze cookies krijgen wij als organisatie informatie over het gebruik van website en waar de websitebezoekers vandaan komen. Deze kennis wordt gebruikt om de website te verbeteren. Gericht op de privacy van u als websitebezoeker, hebben we het anonimiseren van IPadressen aangezet. Dit betekent dat uw IP-adres niet naar Bing Webmaster Center wordt gestuurd en ook niet gebruikt wordt door derden. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Door wie geplaatst? Bing.nl / Microsoft

Met wie gedeeld?

Microsoft / Bing (Webmaster Center) deelt anonieme data met derden.

Meer weten?
https://privacy.microsoft.com/nl-NL/

Marketing Cookies

Omringwinkel maakt gebruik van marketing cookies. Deze cookies bevatten informatie over individueel surfgedrag en stellen profielen op basis van die informatie. Vervolgens wordt deze informatie gebruikt voor advertentie-doeleinden: 

        het bijhouden van welke advertenties u al heeft gezien om te voorkomen dat u steeds dezelfde advertentie te zien krijgt 

        het meten van de campagnes en advertenties

        het tonen van relevante, persoonlijk en gerichte advertenties.

De website maakt gebruik van Facebook en Google pixels. Deze pixels werken samen met de marketing cookies om informatie te verzamelen. Gezamenlijk zorgen ze ervoor dat u relevante content krijgt aangeboden op de kanalen van Facebook, Google, Bing, Youtube en social media-buttons. 

Facebook 

Een Facebook Pixel kan worden ingezet, met uw toestemming, zodat we u via Facebook op de hoogte kunnen houden via relevante advertenties en aanbiedingen van Omringwinkel. De cookie bevat alleen informatie wanneer u onze website heeft bezocht. 

Door wie geplaatst?  Facebook

Met wie gedeeld?  Facebook

Meer weten?
https://www.facebook.com/help/cookies/  

Google 

Een Google pixel kan ook worden ingezet, met uw toestemming, zodat we u via Google relevante advertenties en aanbiedingen van Omringwinkel kunnen aanbieden. 

Door wie geplaatst?  Google

Met wie gedeeld? 
Google

Meer weten? 

https://policies.google.com/privacy  

Bing
Een Bing UET tag kan ook worden ingezet, met uw toestemming, zodat we u via Bing relevante advertenties en aanbiedingen van Omringwinkel kunnen aanbieden. 

Door wie geplaatst? 
Microsoft/ Bing

Met wie gedeeld? 
Microsoft / Bing

Meer weten? 

https://privacy.microsoft.com/nl-NL/

YouTube

Door plaatsing van deze cookies kunt u video’s bekijken die op de website worden getoond. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Door wie geplaatst? Youtube.com

Met wie gedeeld?
We delen uw informatie niet met derden

Meer weten?

http://www.google.com/policies/privacy/

Social media-buttons

Als u een pagina van Omringwinkel.nl deelt via Facebook of LinkedIn, dan wordt er een cookie geplaatst. Omdat de cookies door het betreffende social media kanaal wordt geplaatst, hebben wij geen controle op de inhoud van de cookies. Hoe lang ze bewaard blijven hangt af van de keuzes van de sociale netwerken. Omringwinkel heeft hier geen invloed op.

Door wie geplaatst?
Facebook.com en LinkedIn.com

Meer weten? http://www.facebook.com/help/cookies

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Userlike

Door plaatsing van deze cookies kunt u chatten met één van onze medewerkers van de klantenservice. Deze cookies worden maximaal tot het einde van uw bezoek bewaard.

Door wie geplaatst? Userlike.com

Met wie gedeeld?

We delen uw informatie niet met derden.

Meer weten?

https://www.userlike.com/nl/terms#privacy-policy