Algemene voorwaarden spaarkaart Omringwinkels

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de aanvraag, de verstrekking, het bezit en het gebruik van de Omringwinkel spaarkaart (hierna: “de spaarkaart”).

Het spaarprogramma wordt gevoerd door en de spaarkaart is eigendom van Stichting Thuiszorgwinkels Noord-Holland-Noord (hierna: “Omringwinkel”), gevestigd aan Nieuwe Steen 36, 1625HV te Hoorn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41240706.

Bij ontvangst van de spaarkaart heeft u kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden (via link op spaarkaart) en door gebruikmaking van de spaarkaart geeft u te kennen akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.omringwinkel.nl/spaarkaart. De Omringwinkel heeft te allen tijde het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, hetgeen zal worden gepubliceerd op de website. Wij raden u aan om deze voorwaarden regelmatig te raadplegen. Blijft u na de ingangsdatum van de wijzigingen de spaarkaart gebruiken, dan aanvaardt u daarmee de gewijzigde algemene voorwaarden.

Met “de spaarkaart” wordt bedoeld: de fysieke spaarkaart in de vorm van een fysieke kaart.

Uitreiking spaarkaart

De spaarkaart kan worden aangevraagd door ieder natuurlijk persoon (hierna: “de kaarthouder”) die een aankoop heeft gedaan in de fysieke Omringwinkel.

Zegels sparen

De kaarthouder ontvangt 1 spaarzegel bij iedere besteding van € 25,- in de winkel of webshop. Omringpashouders krijgen de stickers over de originele prijs. Is er ook een actie voor niet-pashouders? Dan is het bedrag actiebedrag voor niet-pashouders leidend. 

Volle spaarkaart inleveren

·        Bij 10 originele Omringwinkelstickers heeft de kaarthouder een volle spaarkaart. Per volle spaarkaart ontvangt de klant € 10,- korting op de eerstvolgende aankoop.

·        Een volle spaarkaart is inwisselbaar bij de eerstvolgende aankoop met een minimale besteding van € 25,- of meer. Let op! Per aankoop kan er één volle spaarkaart worden ingewisseld.

·        Volle spaarkaarten kunnen alleen in de fysieke Omringwinkels ingeleverd worden, de kaarten zijn niet te verzilveren via de webshop www.omringwinkel.nl.

·        De spaarkaart kan niet worden ingewisseld voor contact geld en cadeaubonnen.

·        Van deze spaaractie zijn uitgezonderd: abonnementen, cadeaubonnen, actieproducten, kortingen en acties en het huur- en leenassortiment. Volle spaarkaarten kunnen niet worden ingeleverd voor een kortingsbedrag op deze producten en u ontvangt geen zegels over het bedrag van deze producten.

Vervallen spaarkaart

Na uitgifte is de spaarkaart 2 jaar geldig. De Omringwinkelmedewerker schrijft onderaan de kaart de datum van uitgifte.

Eigendom spaarkaart

De Omringwinkel is gerechtigd om, onder voorbehoud van al haar rechten, in geval van volgens de Omringwinkel geconstateerde fraude, verschaffing van onvolledige of onjuiste informatie, het handelen in strijd met de onderhavige voorwaarden, een en ander in de meest brede zin van het woord, spaarstickers, spaarkaarten en/of kortingscodes niet te accepteren en/of ongeldig te verklaren.

Wijziging en beëindiging

De Omringwinkel behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder opgaaf van redenen de actievoorwaarden en het spaarprogramma tussentijds te wijzigen en/of de actie voortijdig te beëindigen.

Aansprakelijkheid

De Omringwinkel is niet aansprakelijk voor eventuele zet- of drukfouten.

Contact

Voor vragen, klachten en/of opmerkingen met betrekking tot deze spaaractie kunt u terecht in onze Omringwinkels, via 088 – 206 88 88 of via de mail omringwinkel@omring.nl